Föreningen furubodas gymnasier

Föreningen furubodas gymnasium. Totalt har Föreningen furuboda en gymnasieskola.