Föreningen installatörsföretagens gymnasier

Föreningen installatörsföretagen gymnasium. Totalt har Föreningen installatörsföretagen en gymnasieskola.