Frida utbildning ABs gymnasier

Frida utbildning ABs gymnasier. Totalt har Frida utbildning AB 2 gymnasieskolor.