Region Jönköpings läns gymnasier

Region Jönköpings läns gymnasier. Totalt har Region Jönköpings län 2 gymnasieskolor.