Vad innehåller gymnasieprogrammen?

Vad innehåller gymnasieprogrammen?

Vi går igenom program för program vilka kurser och ämnen man läser på varje program samt skillnaderna mellan olika inriktningar.

Guide

Ämnen och kurser man läser på bygg och anläggning

Vad läser man egentligen på bygg- och anläggningsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på bygg och anläggning

Guide

Ämnen och kurser man läser på naturbruk

Vad läser man egentligen på naturbruksprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på naturbruksprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på naturbruk

Guide

Ämnen och kurser man läser på estet

Vad läser man egentligen på estetiska programmet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på estetiska programmet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på estet

Guide

Ämnen och kurser man läser på hantverk

Vad läser man egentligen på hantverksprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på hantverksprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på hantverk

Guide

Ämnen och kurser man läser på fordon och transport

Vad läser man egentligen på fordons- och transportprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på fordon och transport

Guide

Ämnen och kurser man läser på teknik

Vad läser man egentligen på teknikprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på teknikprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på teknik

Guide

Ämnen och kurser man läser på ekonomi

Vad läser man egentligen på ekonomiprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på ekonomiprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på ekonomi

Guide

Ämnen och kurser man läser på försäljning och service

Vad läser man egentligen på försäljning- och serviceprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på försäljning- och serviceprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på försäljning och service

Guide

Ämnen och kurser man läser på barn och fritid

Vad läser man egentligen på barn- och fritidsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på barn och fritid

Guide

Ämnen och kurser man läser på industri

Vad läser man egentligen på industritekniska programmet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på industritekniska programmet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på industri

Guide

Ämnen och kurser man läser på vård och omsorg

Vad läser man egentligen på vård- och omsorgsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på vård och omsorg

Guide

Ämnen och kurser man läser på restaurang och livsmedel

Vad läser man egentligen på restaurang- och livsmedelsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på restaurang och livsmedel

Guide

Ämnen och kurser man läser på hotell och turism

Vad läser man egentligen på hotell- och turismprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på hotell- och turismprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på hotell och turism

Guide

Ämnen och kurser man läser på vvs och fastighet

Vad läser man egentligen på vvs- och fastighetsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på vvs- och fastighetsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på vvs och fastighet

Guide

Ämnen och kurser man läser på samhälle

Vad läser man egentligen på samhällsvetenskapsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på samhälle

Guide

Ämnen och kurser man läser på el och energi

Vad läser man egentligen på el- och energiprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på el- och energiprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på el och energi

Guide

Ämnen och kurser man läser på humanistiska

Vad läser man egentligen på humanistiska programmet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på humanistiska programmet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på humanistiska

Guide

Ämnen och kurser man läser på natur

Vad läser man egentligen på naturvetenskapsprogrammet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet.

Ämnen och kurser man läser på natur

Topplista

Elevernas snittbetyg på Jämtlands bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Jämtlands bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Jämtlands bästa gymnasieskolor

Topplista

Elevernas snittbetyg på Västmanlands bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Västmanlands bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Västmanlands bästa gymnasieskolor

Topplista

Elevernas snittbetyg på Sörmlands bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Sörmlands bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Sörmlands bästa gymnasieskolor

Topplista

Elevernas snittbetyg på Dalarnas bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Dalarnas bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Dalarnas bästa gymnasieskolor

Topplista

Elevernas snittbetyg på Örebros bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Örebros bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Örebros bästa gymnasieskolor

Topplista

Elevernas snittbetyg på Östergötlands bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Östergötlands bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Östergötlands bästa gymnasieskolor

Topplista

Elevernas snittbetyg på Skånes bästa gymnasieskolor

Hur höga betyg har eleverna som går på Skånes bästa gymnasieskolor?

Elevernas snittbetyg på Skånes bästa gymnasieskolor