Om Ednia

Vi vill demokratisera tillgången till utbildningsinformation så att alla elever ska ha samma möjlighet att bedöma både skolors utbildningskvalitet och hur väl man skulle passa där. Över 100 000 niondeklassare ställs inför gymnasievalet varje år – det dittills kanske största beslutet i deras liv. Vi vill se till att göra det lite lättare.

Ednia är fristående från både skolorganisationer och andra aktörer. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för elever att välja gymnasium genom att samla ihop och synliggöra information. Vi bedriver också ett omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Den underliggande datan kommer från bland annat Skolverket, Skolinspektionen, Statistiska Centralbyrån SCB och lokala antagningskanslier såsom Gymnasieantagningen Storsthlm, Gymnasieantagningen Göteborgsregionen, Skånegy, Gymnasieantagningen i Östergötlands län. Ednia, ednia.se som tillhandahålls av Lab One AB har utgivarbevis. Ansvarig utgivare är Frans Björnsson. Utgivningsbeviset har utfärdats av Mediemyndigheten, tidigare Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT), enligt den s.k. databasregeln vilket innebär att webbplatsen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Kontakt