Metodologi

Syfte

Det kan vara svårt att navigera i gymnasievalet, speciellt när det kommer till att bedöma undervisningen där det ofta saknas oberoende information. Tomrummet fylls tyvärr ofta av rykten, antagningsgränser eller recensioner, som alla rent ut sagt är usla mått på utbildningskvalitet.

Våra rankningar finns för att tillgängliggöra utbildningsinformation som annars ligger utspritt djupt nere i olika databaser och rapporter.

Generell metodologi

Rankningarna bygger på offentlig data från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska Centralbyrån. Faktorer som är med i rankningen är exempelvis resultat på nationella prov, genomsnittliga avgångsbetygen (GBP), relation mellan betyg på nationella prov och slutbetyg, andel behöriga lärare, andel elever som tar examen inom fyra år, arbetsmarknadsutfall samt resultat från skolinspektionens enkätundersökningar med lärare och elever.

Vad används inte i rankningen? Endast delar av den information som finns på Ednia eller i våra datakällor används i rankningen. Exempel på faktorer som inte används i rankningen är: antagningsgränser, könsfördelning, antal elever, plats, praktiskt (datorer, mat m.m.), huvudmannens juridiska form, elevernas bakgrund, hur länge skolan funnits eller hur många som söker till skolan.

Rådatan justeras för att säkerställa jämförbarheten och validiteten. För små datamängder utesluts för att säkerställa att resultaten är statistiskt signifikanta. Datan för nationella prov justeras så att resultaten är jämförbara med varandra. Resultaten från alla olika faktorer summeras utifrån vikt vilket ger rankningen.

Statistiken justeras också efter program då exempelvis genomsnittsbetygen varierar mellan programmen. Det innebär att ett program jämförs med samma program, till exempel jämförs samhällsvetenskapsprogram mot varandra men inte mot de andra programmen.

Den statistik som redovisas om gymnasierna på bland annat skolsidan är från det senast publicerade året och utan justeringar. Det finns även ytterligare dataunderlag för rankningen som inte finns med på skolsidan. Det är därför bäst att se statistiken på skolsidan och dataunderlaget för rankningen som två skilda saker.

Rankningar för program

Rankningarna per program står på samma grund men utgår huvudsakligen från datan från det programmet. Vikten av olika faktorer varierar också mellan program – till exempel väger arbetsmarknadsutfall tyngre i rankningen för yrkesförberedande program medan resultaten i matematik väger tyngre i rankningen för natur- och teknikprogram.

Är du en SÖP (skolpolitiskt överintresserad person)?

Vi med. Hör gärna av dig med frågor eller funderingar. Vi ser återkoppling som centralt för vår verksamhet och bjuder gärna på kaffe. Hör av dig till Frans Björnsson, VD på frans@ednia.se.