🧮

Räkna ut ditt meritvärde

Räkna ut din meritpoäng för dig som går i grundskolan. Fyll i dina betyg i meriträknaren för högstadiet och se ditt meritvärde.

🇸🇪 Svenska

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🇬🇧 Engelska

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🏛️ Samhällskunskap

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

📜 Historia

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

⛪️ Religion

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🗺️ Geografi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🪐 Fysik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🧪 Kemi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

📐 Matematik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🌱 Biologi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

⚙️ Teknik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🇪🇸 Moderna språk

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🍝 Hemkunskap

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🎨 Bild

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🎸 Musik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🪚 Slöjd

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🏀 Idrott

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

Räkna ut meritvärde – Högstadiet

Meritvärdet är summan av betygspoängen från grundskolan. Du beräknar ditt meritvärde genom att lägga ihop dina betygspoäng från grundskolan. Vanligtvis räknar du ihop dina 17 bästa betyg men om du inte har läst moderna språk eller modersmål, slår du endast ihop 16 betyg. Meritvärdet från ÅK 9 är det du ansöker med till gymnasiet.

Hur mycket är ett betyg värt?

Olika betyg från grundskolan är värt olika mycket. Till exempel är ett A är värt 20 betygspoäng medan ett C är värt 15 och ett E 10.

  • A = 20 poäng
  • B = 17,5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12,5 poäng
  • E = 10 poäng
  • F = 0 poäng

Har du t.ex. E i alla ämnen? Då har du 170 meritpoäng (10 poäng × 17 ämnen = 170 meritpoäng). Om du har läst 18 ämnen, d.v.s. extra moderna språk eller modersmål, får du stryka det lägsta av dina betyg.

Meritvärde och gymnasieansökan

Hur mycket meritpoäng du behöver för att komma in på gymnasiet kan variera. Men här är några allmänna saker att tänka på:

  • Behörighet: Grundkravet för ett nationellt gymnasieprogram är godkända betyg i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska, och matematik.
  • Lägsta merit: Minst 80 meritpoäng krävs för yrkesförberedande program, medan 120 meritpoäng krävs för högskoleförberedande program.
  • Antagningsgräns: Detta varierar beroende på programmet, hur många som söker det och dess popularitet.

Hur många går ut med 340 i merit?

Enligt statistik från Skolverket gick 0,8% av elever i Sverige ut med 340 meritpoäng (A i alla ämnen) år 2023. Det betyder betyder att 1 på 125 elever fick A i samtliga ämnen.

Varför har vissa program mer än 340 merit?

Undrar du varför vissa inriktningar/program kräver mer än 340 poäng? Svaret ligger i färdighetsproven. Vissa program, särskilt estetiska som musik kan ge upp till 900 ”extrapoäng” vid ansökan. Därför kan meritpoängen med färdighetsprov variera mycket. Ibland frågar skolan enbart efter betyg i ansökan, men i andra fall kan färdighetsprov förekomma. Exempelvis kan en dansinriktning be dig göra en audition för att ansöka, samma med inriktningar som riktar in sig på sång, konst eller andra estetiska områden. Dessutom kan du behöva göra färdighetsprov för spetsutbildningar eller linjer som kräver extra god engelska.

Var kan jag se andra grundskolors merit?

Efter du har räknat ut ditt merit på vår meriträknare kan du se snittmeriten på andra grundskolor i Sverige och dessutom deras snittbetyg i varje ämne.

Vad är en "bra" meritpoäng?

Det finns inget objektivt mått på vad som räknas som en ”bra” meritpoäng, det kan variera utifrån förutsättningar och dina målsättningar. Den genomsnittliga meritpoängen i Sverige är cirka 235 meritpoäng, men det varierar mellan olika kommuner och år.

Om du vill vara säker på att komma in på ett gymnasieprogram du är intresserad av – se till att kolla hur mycket merit som har behövts tidigare år på ednia.se, och försök att ha en viss marginal. Antagningspoängen varierar från år till år, ibland med många poäng och i andra fall med mindre. Hursomhelst är det alltid bra att sträva efter en meritpoäng som är högre än den ens gymnasieprogram kräver.

Är 200-230 merit bra?

Ett meritvärde på mellan 200 och 230 meritpoäng är lite under snittet i Sverige. Med ett meritvärde i det här intervallet finns det många gymnasier du kommer komma in på. Tänk på att du behöver godkänt i matematik, engelska och svenska för att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Se om du är behörig genom att fylla i dina betyg ovan.

Är 230-250 i merit bra?

Om ditt meritvärde ligger mellan 230 och 350 innebär det att du har ett meritvärde som ligger nära snittet i Sverige. Du har goda förutsättningar att komma in på ett gymnasium. Du kan se alla gymnasiers antagningsgränser här.

Vad är det minsta och högsta meritvärdet?

Det minsta meritvärdet som går att få är 0. Det minsta meritvärdet en elev kan få och vara behörig till gymnasiet är 80 poäng, vilket innebär att man har godkänt (E) i minst 8 ämnen. Det högsta är 340 poäng, och i det fallet har eleven A i alla ämnen.

Tänk på att olika gymnasieprogram har olika behörigheter. Alla yrkesförberedande program har 80 merit som lägsta antagningspoäng. Det innebär att du måste ha godkänt i minst 5 ämnen utöver godkänt i matematik, engelska och svenska.

För högskoleförberedande program är minsta antagningsgränsen för att komma in 120 men det är lite knepigare än bara att bara få godkänt i 7 ämnen + matematik, engelska och svenska. Det är på grund av att olika högskoleförberedande program kräver godkänt i olika ämnen. Till exempel krävs det godkänt i biologi, fysik, kemi, matematik, svenska och engelska samt 4 ytterligare ämnen för att bli behörig till naturvetenskapsprogrammet. För att se om du är behörig kan du fylla i dina betyg och sedan klicka på behörighetsrutan.

Hur många går ut grundskolan?

Av de 121 000 elever som gick ut grundskolan våren 2023 var det 26% som inte uppnått kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Det innebär alltså att ungefär en fjärdedel av niondeklassarna gick ut utan fullständiga betyg. Tänk på att man kan fortfarande plugga på gymnasiet utan att ha fullständiga betyg.

Betyg och betygskriterier - Skolverket