🧮

Räkna ut ditt meritvärde

Räkna ut din meritpoäng för dig som går i grundskolan. Fyll i dina betyg och se ditt meritvärde.

🇸🇪 Svenska

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🇬🇧 Engelska

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🏛️ Samhällskunskap

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

📜 Historia

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

⛪️ Religion

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🗺️ Geografi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🪐 Fysik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🧪 Kemi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

📐 Matematik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🌱 Biologi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

⚙️ Teknik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🇪🇸 Moderna språk

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🍝 Hemkunskap

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🎨 Bild

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🎸 Musik

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🪚 Slöjd

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

🏀 Idrott

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

E

D

C

B

A

Räkna ut meritvärde – Årskurs 9

Vet du vad du har för meritpoäng från årskurs 9? Använd vårt verktyg "räkna ut meritvärde" för att enkelt omvandla dina betyg till meritpoäng.

Att räkna ut merit kan kännas klurigt, men det behöver inte vara det. Som elev i grundskolan, årskurs 9, är det viktigt att förstå hur meritpoäng räknas ut och vad de betyder för dina framtida studier.

Vad innebär det att räkna ut meritvärde?

Som elev i årskurs 9 läser du vanligtvis 17 ämnen, allt från svenska till matematik. Ibland kan det vara 16 eller 18 ämnen, beroende på ditt val av extra moderna språk eller modersmål. Varje betyg du får, från A till F, motsvarar ett antal poäng:

 • Betyg A - 20 poäng
 • Betyg B - 17,5 poäng
 • Betyg C - 15 poäng
 • Betyg D - 12,5 poäng
 • Betyg E - 10 poäng
 • Betyg F - 0 poäng

Har du t.ex. E i alla ämnen? Då har du 170 meritpoäng (10 poäng * 17 ämnen). Om du har läst 18 ämnen, d.v.s. extra moderna språk eller modersmål, får du stryka det lägsta av dina betyg.

Meritvärde och gymnasieansökan

Hur mycket meritpoäng du behöver för att komma in på gymnasiet kan variera. Men här är några allmänna saker att tänka på:

 • Behörighet: Grundkravet för ett nationellt gymnasieprogram är godkända betyg i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska, och matematik.
 • Lägsta merit: Minst 80 meritpoäng krävs för yrkesförberedande program, medan 120 meritpoäng krävs för högskoleförberedande program.
 • Antagningsgräns: Detta varierar beroende på programmet och dess popularitet.

Extra meritpoäng för särskilda program

Undrar du varför vissa program kräver mer än 340 poäng? Svaret ligger i färdighetsproven. Vissa estetiska program som musik kan ge upp till 900 "extra poäng" vid ansökan.

Vad om jag inte får godkänt i alla ämnen?

Ingen panik! Här är dina alternativ:

 • Gymnasiala introduktionsprogram
 • Sommarkurser
 • Komvux (för dig över 20 år)
 • Individuell bedömning av skolor

Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig mer information.

Vad är en “bra” meritpoäng?

Det finns inget objektivt mått på vad som räknas som en “bra” meritpoäng, det kan variera utifrån förutsättningar och dina målsättningar. Den genomsnittliga meritpoängen i Sverige är cirka 235 meritpoäng, men det varierar mellan olika kommuner och år.

Om du vill vara säker på att komma in på ett gymnasieprogram du är intresserad av – se till att kolla hur mycket merit som behövts tidigare år ednia.se, och försök att ha en viss marginal.

“Jag läser färre än 17 ämnen – vad innebär det?”

Det kan bero på flera orsaker. En förklaring är att du valt bort moderna språk (spanska/franska/tyska/kinesiska o.s.v.) utan att lägga till någon annan kurs, och då läser du av förklariga skäl 16 ämnen.

En annan förklaring, som är vanligare, är att du redan slutfört en kurs och därmed redan fått ett slutbetyg i den kursen. Det kan handla om att du läste klart ämnet “bild- och formgivning” redan i årskurs 8 – då läser du färre ämnen i årskurs 9 men har fortfarande slutbetyg i 17 ämnen.

Vad är skillnaden på ett betyg och ett slutbetyg?

Ditt slutbetyg i ett visst ämne är det sista och slutgiltiga betyget du får i det ämnet. Oftast får du ett slutbetyg i årskurs 9, men i vissa fall kan du ha fått slutbetyg redan i årskurs 8. Det kan bero på att kursen slutfördes då, eller att du “tentat av” en kurs tidigare.

Sammanfattning

Förståelse av ditt meritvärde i årskurs 9 är kritiskt för din utbildningsresa. Idag är det enklare än någonsin att räkna ut din merit – använd vårt verktyg ovan för att ta reda på ditt meritvärde.