Vilka utbildningar som gymnasier skickar flest elever till

Vilka utbildningar som gymnasier skickar flest elever till

Artiklar om vilka utbildningar som gymnasier skickar flest elever till. Här går vi igenom alla universitet och vilka gymnasium där högst andel av alever börjar där.

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till civilingenjörsprogram

Vilka gymnasier skickar flest elever till civilingenjörsprogram? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på civilingenjörsprogram.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till civilingenjörsprogram

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till arkitektprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till arkitektprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på arkitektprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till arkitektprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till civilekonomprogram

Vilka gymnasier skickar flest elever till civilekonomprogram? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på civilekonomprogram.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till civilekonomprogram

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till förskollärarprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till förskollärarprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på förskollärarprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till förskollärarprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till fysioterapeutprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till fysioterapeutprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på fysioterapeutprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till fysioterapeutprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till högskoleingenjörsprogram

Vilka gymnasier skickar flest elever till högskoleingenjörsprogram? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på högskoleingenjörsprogram.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till högskoleingenjörsprogram

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till juristprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till juristprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på juristprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till juristprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i biologi och miljövetenskap? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i biologi och miljövetenskap.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i hälso- och sjukvård

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i hälso- och sjukvård? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i hälso- och sjukvård.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i hälso- och sjukvård

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i humaniora

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i humaniora? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i humaniora.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i humaniora

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i journalistik och information

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i journalistik och information? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i journalistik och information.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i journalistik och information

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i konst och media

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i konst och media? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i konst och media.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i konst och media

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

Vilka gymnasier skickar flest elever till kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till läkarprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till läkarprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på läkarprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till läkarprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till lärarprogram

Vilka gymnasier skickar flest elever till lärarprogram? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på lärarprogram.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till lärarprogram

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till psykologprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till psykologprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på psykologprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till psykologprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till sjuksköterskeprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till sjuksköterskeprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på sjuksköterskeprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till sjuksköterskeprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till socionomprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till socionomprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på socionomprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till socionomprogrammet

Topplista

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till tandläkarprogrammet

Vilka gymnasier skickar flest elever till tandläkarprogrammet? Vi listar de 20 gymnasierna med högst andel elever som studerat vidare på tandläkarprogrammet.

Topp 20: Gymnasierna som skickar flest till tandläkarprogrammet