Högskolor

Var eleverna på Drottning Blankas Stockholm Vasastan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Drottning Blankas Stockholm Vasastan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  23 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  32 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Socionomprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  3 %

 • Arkitektprogrammet

  1 %

 • Förskollärarprogrammet

  1 %

 • Högskoleprogram i företagsekonomi, handel och administration

  1 %

Och 6 ytterligare utbildningar