Högskolor

Var eleverna på Klara Teoretiska Gymnasium Norra studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Klara Teoretiska Gymnasium Norra de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  32 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  16 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  1 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  10 %

 • Socionomprogrammet

  10 %

 • Civilingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  2 %

Och 15 ytterligare utbildningar