Högskolor

Var eleverna på Kungstensgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kungstensgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  32 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  21 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  7 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  19 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  13 %

 • Lärarprogram

  12 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  10 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Civilingenjörsprogram

  4 %

 • Psykologprogrammet

  2 %

Och 10 ytterligare utbildningar