Högskolor

Var eleverna på Polhemskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Polhemskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  47 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  19 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  5 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  33 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  2 %

Och 11 ytterligare utbildningar