Högskolor

Var eleverna på ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  58 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  7 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  3 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

Och 2 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  24 %

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Läkarprogrammet

  14 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Psykologprogrammet

  5 %

 • Arkitektprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

 • Socionomprogrammet

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  1 %

Och 10 ytterligare utbildningar