Högskolor

Var eleverna på Södra Latins gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Södra Latins gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  22 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  11 %

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  6 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  11 %

 • Juristprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  6 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

 • Arkitektprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

Och 15 ytterligare utbildningar