Högskolor

Var eleverna på Arena Academy studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Arena Academy de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  28 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  24 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  1 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Lärarprogram

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

 • Kandidatprogram i matematik och övrig naturvetenskap

  2 %

Och 15 ytterligare utbildningar