International IT College of Sweden (INIT College)s skolbyggnad från gården.

1 / 4

Arena Academy

Fristående ·

Hälsobrunnsgatan 6, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Arena Academy studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Arena Academy de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  31 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  1 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  20 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Grundlärarprogrammet

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

Och 25 ytterligare utbildningar

Program

Natur

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

282.5

Samhälle

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

227.5

Ekonomi

Antagningsgräns

Ekonomi

 

212.5

Teknik

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

205

Estet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

120

Om

Arena Academy, tidigare International IT College of Sweden (INIT College), är ett gymnasium i Vasastan i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet och teknik. Antagningspoängen 2023 för Arena Academy var mellan 120 och 282,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 282,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

82/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

66%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 93 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

392 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Praktiskt

Matkort

Har matsal, men bistår ej med mat utöver matkorten.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas i Högdalshallen.

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  31 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

Plats

Skolägare

Arenakoncernen Holding AB

2 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Arena Academy drivs av Arenakoncernen holding AB som är en enskild huvudman. Det närmaste gymnasiet Arenakoncernen holding AB driver är Arena Academy Göteborg.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.