Högskolor

Var eleverna på Bernadottegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bernadottegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  33 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  13 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  7 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  7 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  5 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

Och 6 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  29 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  11 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  7 %

 • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

Och 4 ytterligare utbildningar