Bernadottegymnasiet

Kommunal ·

Söder Mälarstrand 65, Stockholm

Bernadottegymnasiet är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmen Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Bernadottegymnasiet var mellan 242,5 och 267,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 267,5 meritpoäng för Ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

242.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Juridik

 

267.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

52/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 106 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

8,7

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

397 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Delar skolbibliotek med Kungliga Svenska Balettskolan.

Skollunch

Matsal på skolan.

Delas med elever från Kungliga Svenska Balettskolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Skolan förser elever med SL-kort för transport till idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

28 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

47 %

Tre år efter

Studerar

26 %

Jobbar

69 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet