Högskolor

Var eleverna på Bromma gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bromma gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  20 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  13 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  11 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  7 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  29 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  20 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  7 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  6 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  2 %

 • Apotekarprogrammet

  1 %

Och 8 ytterligare utbildningar