Bromma gymnasium Skolbyggnad från innergården.
Bromma gymnasiums kafeteria
Bromma gymnasiums skolgård och skolbyggnad.
Korridor på Bromma gymnasium
Skolbyggnaden utifrån. Bild från hösten 2023 när skolans nya byggnader invigdes.

1 / 5

Bromma gymnasium

Kommunal ·

Nyängsvägen 152-154, Bromma

Högskolestudier

Var eleverna på Bromma gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bromma gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  25 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  6 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  22 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  18 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  2 %

Och 25 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
272.5
Naturvetenskap, medicin 
245
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Samhällsvetenskap 
255
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
275
Ekonomi, matematik 
255
Juridik 
275
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Design och produktutveckling, teknisk design 
215
Teknikvetenskap 
227.5

Om

Hos oss på Bromma gymnasium möts du av engagerade, legitimerade lärare som utvecklar sin undervisning tillsammans med sina elever och kollegor. Detta för att säkerställa att alla elever får så mycket kunskap med sig som det är möjligt.

Vi främjar vår gemenskap genom att ordna skolgemensamma aktiviteter och tävlingar. Den största tävlingen heter Brommakampen och består av olika roliga deltävlingar där klasserna tävlar mot varandra.

Välkommen till en skola där kunskap och gemenskap står i fokus!

Bromma gymnasium är ett gymnasium i Bromma som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Bromma var mellan 215 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 333 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,5

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

1269 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Skolan har två idrottsalar i full storlek.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

23 %

Annat

24 %

3 år efter studenten

Studerar

71 %

Jobbar

21 %

Annat

8 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  25 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  6 %

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Bromma gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Thorildsplans gymnasium och Kungsholmens västra gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.