Bromma gymnasium

Kommunal ·

Nyängsvägen 152-154, Bromma

Bromma gymnasium präglas sedan 1937 av kunskap, gemenskap och idrott. Kreativitet, engagemang och höga målsättningar ger dig rätt förutsättningar för din framtid. Vi är en av Sveriges största UF-skolor och har nationell idrottsutbildning inom fotboll, basket och padel.

På Bromma gymnasium står kunskap och gemenskap i fokus. Legitimerade och engagerade lärare utvecklar undervisningen tillsammans med ambitiösa elever.

Bromma gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Bromma gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Bromma gymnasium är ett gymnasium i Bromma som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Bromma var mellan 215 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

272.5

Naturvetenskap, Medicin

 

245

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

255

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

275

Ekonomi, Matematik

 

255

Juridik

 

275

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, Teknisk design

 

215

Teknikvetenskap

 

227.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 551 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

8,3

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1269 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

57 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

60 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

55 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet