Högskolor

Var eleverna på Burgårdens Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Burgårdens Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  58 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  11 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Förskollärarprogrammet

  22 %

 • Lärarprogram

  22 %

 • Civilingenjörsprogram

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Apotekarprogrammet

  2 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  2 %

Och 18 ytterligare utbildningar