Burgårdens Gymnasium i Göteborg
Burgårdens Gymnasium i Göteborg
Burgårdens Gymnasium i Göteborg
Burgårdens Gymnasium i Göteborg
Burgårdens Gymnasium i Göteborg

1 / 6

Burgårdens Gymnasium

Kommunal ·

Skånegatan 20, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på Burgårdens Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Burgårdens Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Förskollärarprogrammet

   21 %

  • Grundlärarprogrammet

   14 %

  • Ämneslärarprogrammet

   7 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   3 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   3 %

  • Apotekarprogrammet

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  225

  Naturvetenskapsprogrammet

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  AST

  VIS

  163

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  120

  Samhällsvetenskapsprogrammet

   

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  AST

  VIS

  182.5

  Naturbruk

  Antagningsgräns

  Djurvård

   

  167.5

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  107.5

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  152.5

  Hantverk

  Antagningsgräns

  Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

   

  157.5

  Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  132.5

  Textil design

   

  185

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80

  Vård och omsorg

   

  80

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  130

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  ENSKILD

  Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  ENSKILD

  IMY

  0

  Hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  163

  Hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist

   

  ENSKILD

  Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  ENSKILD

  IMY

  0

  Hantverksprogrammet inriktning textil design

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  160

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Individuellt alternativ, allmän

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Om

  Burgårdens Gymnasium är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen natur, samhälle, naturbruk, barn och fritid, hantverk, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Burgårdens Gymnasium var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  61/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  77%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 170 svar, 72 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  7

  Stöd

  5,3

  Elevnöjdhet

  5,9

  Antal elever på skolan

  875 elever

  Könsfördelning

  71 % tjejer

  29 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  26 %

  Jobbar

  25 %

  Annat

  49 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  23 %

  Jobbar

  42 %

  Annat

  35 %

  Plats

  Skolägare

  Göteborgs Kommun

  13 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Burgårdens Gymnasium drivs av Göteborgs kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Göteborgs kommun driver är Bernadottegymnasiet och Katrinelundsgymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.