Högskolor

Var eleverna på Hulebäcksgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hulebäcksgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  29 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  28 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  9 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  5 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  2 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  27 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  2 %

Och 14 ytterligare utbildningar