Högskolor

Var eleverna på Hvitfeldtska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hvitfeldtska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  35 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  22 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  10 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Juristprogrammet

  8 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

Och 16 ytterligare utbildningar