Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg

1 / 7

Hvitfeldtska Gymnasiet

Kommunal ·

Rektorsgatan 2, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på Hvitfeldtska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hvitfeldtska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   21 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   12 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   10 %

  • Juristprogrammet

   7 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   3 %

  • Socionomprogrammet

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  310.5

  Naturvetenskap, matematik

   

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  560

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  270.5

  Samhällsvetenskap

   

  270.5

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  298

  Juridik

   

  298

  Estet

  Antagningspoäng

  Musik

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  417

  Musik

   

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  499

  Försäljning och service

  Antagningspoäng

  Försäljning och service

   

  235.5

  International Baccalaureate

  Antagningspoäng

  International Baccalaureate

   

  120

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Individuellt alternativ, extra stöd och anpassning

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Språkintroduktion, fortsättning

   

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Om

  Hvitfeldtska Gymnasiet är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, försäljning och service, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hvitfeldtska Gymnasiet var mellan 0 och 310,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310,5 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  80/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  95%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  92%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 528 svar, 86 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,4

  Trygghet

  8,2

  Stöd

  5,6

  Elevnöjdhet

  7

  Antal elever på skolan

  2018 elever

  Könsfördelning

  60 % tjejer

  40 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  56 %

  Jobbar

  27 %

  Annat

  17 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  73 %

  Jobbar

  18 %

  Annat

  9 %

  Plats

  Skolägare

  Göteborgs Kommun

  13 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Hvitfeldtska Gymnasiet drivs av Göteborgs kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Göteborgs kommun driver är IHGR-gymnasiet och Schillerska Gymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.