Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg
Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg

1 / 7

Hvitfeldtska Gymnasiet

Kommunal ·

Rektorsgatan 2, Göteborg

Hvitfeldtska Gymnasiet

Hvitfeldtska Gymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Hvitfeldtska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hvitfeldtska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  35 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  22 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  10 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Juristprogrammet

  8 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

Och 16 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Hvitfeldtska Gymnasiet är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, försäljning och service, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hvitfeldtska Gymnasiet var mellan 0 och 298 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 298 meritpoäng för natur, inriktning matematik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

87/100

Snittbetyg

B-C(15,9)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

95%

Lärare

Behöriga lärare

91%

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 528 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

2071 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  35 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  22 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  10 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

Plats

Skolägare

Göteborgs kommun

13 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Hvitfeldtska Gymnasiet drivs av Göteborgs kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Göteborgs kommun driver är The International High School och Schillerska Gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.