Högskolor

Var eleverna på JENSEN Gymnasium Gamla Stan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från JENSEN Gymnasium Gamla Stan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  43 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  1 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  26 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Civilingenjörsprogram

  8 %

 • Socionomprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

Och 13 ytterligare utbildningar