Jensen Gymnasium Södras Skolbyggnad.

1 / 2

JENSEN Gymnasium Gamla Stan

Fristående ·

Stora Nygatan 30, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på JENSEN Gymnasium Gamla Stan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från JENSEN Gymnasium Gamla Stan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  43 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  1 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  26 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Civilingenjörsprogram

  8 %

 • Socionomprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

Och 13 ytterligare utbildningar

Program

Om

Jensen Gymnasium Gamla Stan, tidigare JENSEN Gymnasium Södra, är ett gymnasium i Gamla Stan i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Jensen Gamla Stan var mellan 225 och 290 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 290 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 173 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

686 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

68 %

Jobbar

18 %

Annat

14 %

3 år efter studenten

Studerar

49 %

Jobbar

37 %

Annat

15 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  43 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  8 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  26 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

Plats

Skolägare

Jensen education Aktiebolag

16 gymnasieskolor

Fristående skolägare

JENSEN Gymnasium Gamla Stan drivs av Jensen education Aktiebolag, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Jensen education Aktiebolag driver är JENSEN gymnasium Norra och JENSEN gymnasium Nacka strand.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.