JENSEN Gymnasium Gamla Stan

Fristående ·

Stora Nygatan 30, Stockholm

JENSEN Gymnasium Gamla Stan, tidigare JENSEN Gymnasium Södra är ett fristående gymnasium i Stockholm. JENSEN Gymnasium Gamla Stan har ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Jensen Gymnasium Gamla Stan är ett gymnasium i Stockholm, Gamla Stan som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Jensen Gamla Stan var mellan 225 och 290 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 290 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

290

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Juridik och kriminologi

 

270

Beteendevetenskap, Psykologisk profil

 

260

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap

 

245

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Management

 

262.5

Ekonomi, Redovisning och finans, dge

 

250

Juridik

 

265

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

225

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 173 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

686 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

49 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Fem år efter

Studerar

34 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Jensen Education College AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4372 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet