Högskolor

Var eleverna på Kungsängsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kungsängsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  31 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  27 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  9 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  3 %

Och 17 ytterligare utbildningar