Kungsängsgymnasiet i Sala
Kungsängsgymnasiet i Sala
Kungsängsgymnasiet i Sala

1 / 4

Kungsängsgymnasiet

Kommunal ·

Gymnasiegatan 1, Sala

Högskolor

Var eleverna på Kungsängsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kungsängsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  31 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  27 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  9 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  3 %

Och 17 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
257,5
Naturvetenskap och samhälle 
257,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
172,5
Samhällsvetenskap 
172,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
200
Juridik 
200
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Informations- och medieteknik 
152,5
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
152,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Allmän 
132,5
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 
90
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
135
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg, vård och omsorgsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Individuellt alternativ 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0
Språkintroduktion 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

20
Fordons- och transportprogrammet, fordon och transport 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

142,5
El- och energiprogrammet, el och energi 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

180
Barn- och fritidsprogrammet, barn och fritid 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

115

Om

Kungsängsgymnasiet är ett gymnasium i Sala som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kungsängsgymnasiet var mellan 0 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 79 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,5

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

419 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

42 %

Jobbar

38 %

Annat

20 %

3 år efter studenten

Studerar

35 %

Jobbar

54 %

Annat

12 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  31 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  27 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  6 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Lärarprogram

  11 %

Plats

Skolägare

Sala kommun

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Kungsängsgymnasiet drivs av Sala kommun, som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Sala kommun driver är Ösby Naturbruksgymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.