Högskolor

Var eleverna på Kungsholmens gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kungsholmens gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  12 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  1 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  36 %

 • Läkarprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Psykologprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

 • Lärarprogram

  2 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  2 %

Och 11 ytterligare utbildningar