Kungsholmens gymnasium i Stockholm
Kungsholmens gymnasium i Stockholm
Kungsholmens gymnasium i Stockholm

1 / 5

Kungsholmens gymnasium

Kommunal ·

Hantverkargatan 67-69, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Kungsholmens gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kungsholmens gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  12 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  1 %

Och 17 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  36 %

 • Läkarprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Psykologprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

 • Lärarprogram

  2 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  2 %

Och 25 ytterligare utbildningar

Program

Om

Kungsholmens gymnasium är ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi och humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Kungsholmens gymnasium var mellan 275 och 332,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 332,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

98/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B(17,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 373 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,6

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1317 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Finns även skolcafé.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  36 %

 • Läkarprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Kungsholmens gymnasium drivs av Stockholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är RGRH Stockholm och S:t Eriks gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.