Högskolor

Var eleverna på Norra Reals gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Norra Reals gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  25 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  18 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  11 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  44 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Läkarprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

 • Arkitektprogrammet

  2 %

 • Psykologprogrammet

  2 %

Och 6 ytterligare utbildningar