Norra Reals gymnasium i Stockholm
Norra Reals gymnasium i Stockholm
Norra Reals gymnasium i Stockholm
Norra Reals gymnasium i Stockholm

1 / 5

Norra Reals gymnasium

Kommunal ·

Roslagsgatan 1, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Norra Reals gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Norra Reals gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  26 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  11 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  41 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Läkarprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  2 %

 • Arkitektprogrammet

  2 %

Och 26 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
327.5
Naturvetenskap, forskning 
317.5
Naturvetenskap, matematik 
320
Naturvetenskap, miljö 
312.5
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Samhällsvetenskap 
305
Samhällsvetenskap, miljö 
280
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Kultur 
270

Om

Norra Reals gymnasium är ett gymnasium i Vasastan i Stockholm som har programmen natur, samhälle och humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Norra Reals gymnasium var mellan 270 och 327,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 327,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

95/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B(17,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 310 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

8,7

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1008 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Har även ett gym.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

76 %

Jobbar

10 %

Annat

14 %

3 år efter studenten

Studerar

91 %

Jobbar

7 %

Annat

2 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  26 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  11 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Norra Reals gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Östra Reals gymnasium och S:t Eriks gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.