Högskolor

Var eleverna på NTI Gymnasiet Örebro studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Örebro de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  31 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  16 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  9 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  3 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  28 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  19 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  16 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  9 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  9 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  6 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %