NTI Gymnasiet Örebro i Örebro

NTI Gymnasiet Örebro

Fristående ·

Karlsgatan 30, Örebro

Högskolor

Var eleverna på NTI Gymnasiet Örebro studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Örebro de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  31 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  16 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  9 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  3 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  28 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  16 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  9 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  9 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  6 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

Program

Om

NTI Gymnasiet Örebro är ett gymnasium i Örebro som har programmen teknik, el och energi samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Örebro var mellan 100 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 49 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,6

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

167 elever

Könsfördelning

13 % tjejer

87 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottsundervisningen sker i Tegelbrukets lokaler några hundra meter ifrån skolan.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  31 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  16 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  9 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  28 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  16 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Gymnasiet Örebro drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro och Praktiska Gymnasiet Örebro.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.