Högskolor

Var eleverna på NTI Handelsgymnasiet Stockholm studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Handelsgymnasiet Stockholm de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  29 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  1 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Civilekonomprogrammet

  10 %

 • Civilingenjörsprogram

  10 %

 • Lärarprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 7 ytterligare utbildningar