NTI Handelsgymnasiet Stockholms skolbyggnad.

NTI Handelsgymnasiet Stockholm

Fristående ·

Hagagatan 25b, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på NTI Handelsgymnasiet Stockholm studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Handelsgymnasiet Stockholm de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  29 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  1 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Civilekonomprogrammet

  10 %

 • Civilingenjörsprogram

  10 %

 • Lärarprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Om

NTI Handelsgymnasiet Stockholm är ett gymnasium i Vasastan i Stockholm som har programmen ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för NTI Handelsgymnasiet Stockholm var mellan 200 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 96 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

7,9

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

367 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal hyrs av närliggande resturang.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas på Pace Stockholm.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

42 %

Jobbar

36 %

Annat

22 %

3 år efter studenten

Studerar

42 %

Jobbar

42 %

Annat

15 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  29 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Civilekonomprogrammet

  10 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Handelsgymnasiet Stockholm drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Snitz gymnasium och CyberGymnasiet Stockholm.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.