Högskolor

Var eleverna på Stockholm Science and Innovation School studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stockholm Science and Innovation School de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  39 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  10 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  47 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  1 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  1 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  1 %

Och 13 ytterligare utbildningar