Stockholm Science and Innovation School i Kista
Stockholm Science and Innovation School i Kista
Stockholm Science and Innovation School i Kista
Stockholm Science and Innovation School i Kista

1 / 6

Stockholm Science and Innovation School

Kommunal ·

Borgarfjordsgatan 6C, Kista

Högskolestudier

Var eleverna på Stockholm Science and Innovation School studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stockholm Science and Innovation School de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  41 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  40 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  14 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  2 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  1 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  1 %

Och 17 ytterligare utbildningar

Program

Teknik

Antagningspoäng

Informations- och medieteknik

 

120

Teknikvetenskap

 

260

Om

Stockholm Science and Innovation School är ett gymnasium i Kista som har programmet teknik. Antagningspoängen 2023 för Stockholm Science and Innovation School var mellan 120 och 260 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260 meritpoäng för teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(15,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

9,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

378 elever

Könsfördelning

11 % tjejer

89 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Mat på restaurang i samma byggnad.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  41 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  3 %

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Stockholm Science and Innovation School drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Spånga gymnasium och Blackebergs gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.