Högskolor

Var eleverna på Tingvallagymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tingvallagymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  64 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  13 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  1 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  1 %

Och 2 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  21 %

 • Civilekonomprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  10 %

 • Förskollärarprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  2 %

Och 9 ytterligare utbildningar