Tingvallagymnasiet i Karlstad
Tingvallagymnasiet i Karlstad
Tingvallagymnasiet i Karlstad
Tingvallagymnasiet i Karlstad
Tingvallagymnasiet i Karlstad

1 / 5

Tingvallagymnasiet

Kommunal ·

Tingvallagatan 6, Karlstad

Högskolor

Var eleverna på Tingvallagymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tingvallagymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  64 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  13 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  1 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  1 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  21 %

 • Civilekonomprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  10 %

 • Förskollärarprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  2 %

Och 9 ytterligare utbildningar

Program

Om

Tingvallagymnasiet är ett gymnasium i Karlstad som har programmen samhälle, ekonomi, försäljning och service, vård och omsorg, restaurang och livsmedel samt hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Tingvallagymnasiet var mellan 92,5 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för samhälle, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

77%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 179 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

7,7

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

742 elever

Könsfördelning

60 % tjejer

40 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  64 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  13 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  21 %

 • Civilekonomprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

Plats

Skolägare

Karlstads kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Tingvallagymnasiet drivs av Karlstads kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Karlstads kommun driver är Sundsta-Älvkullegymnasiet och Nobelgymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.