Högskolor

Var eleverna på Tullängsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tullängsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  44 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  11 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  10 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  7 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  5 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  1 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogram

  41 %

 • Civilingenjörsprogram

  41 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  2 %

 • Kandidatprogram i matematik och övrig naturvetenskap

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  1 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  1 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  1 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  1 %

 • Kandidatprogram inom konst

  1 %

Och 2 ytterligare utbildningar