Guide

Vad som krävs för att komma in på ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett populärt högskoleförberedande program på gymnasiet med två inriktningar. För att kunna söka hit krävs det godkända betyg i specifika ämnen från grundskolan.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024

Olika typer av mynt och sedlar

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Detta program ger dig goda möjligheter att studera vidare direkt efter gymnasiet, särskilt inom ekonomiska utbildningar. Läs mer om behörigheterna man får av ekonomi här.

Ekonomi och samhäll är närma besläktade eftersom de har många gemensamma kurser. Däremot har ekonomi fler kurser inom ekonomi som till exempel företagsekonomi och privatjuridik. Ekonomiprogrammet har två inriktingar: ekonomi och juridik. Därmed passar sig detta program för dig som gillar företagande, finans men också statistik och juridik.

Hur kommer jag in på ekonomi?

Det minsta kravet för att komma in på natur är godkänt (minst betyget E) i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i religion, samhällskunskap, geografi och historia dessutom behöver du godkänt i 5 ytterligare ämnen. Totalt behöver du minst godkänt betyg i 12 ämnen.

Ekonomiprogrammet brukar ha högt söktryck och därmed kan många skolor ha höga antagningsgränser. Du kan se vilka gymnasier du kommer in på samt vilka program du är behörig till genom att räkna ut ditt meritvärde.