Topplista

Topp 50 gymnasier med nöjdast elever i Sverige 2024

Vad är viktigt för dig när du väljer skola? Här redovisas de 50 skolorsom har nöjdast elever i landet enligt Skolinspektionens årliga elevenkät.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024

Vad är viktigt för dig när du väljer skola? Oavsett om det är lunchen, lärarna eller programmet så är det viktigt att du känner dig nöjd med ditt val.

Varje år genomför Skolinspektionen en enkätundersökning med landets gymnasieelever. Elever i årskurs två svarar på frågor om bland annat trygghet, studiero, upplevt stöd och även hur nöjda de är.

Ednia har utifrån Skolinspektionens data sammanställt en lista om de 50 gymnasier med flest nöjda elever i Sverige.

Notera att vi enbart har inkluderat gymnasier med fler än 50 svar för att säkerställa statistisk validitet. Listan är en sammanställning av de två senaste enkäterna i och med att enkäten görs varannat år på en enskild skola.

Ednia är Sveriges största skoljämförelsetjänst - här samlar vi alla gymnasier, antagningspoäng, och mycket mer.