Guide

Dags för gymnasiet - hur fungerar meritpoäng på högstadiet?

Börjar gymnasievalet närma sig? Allt du behöver veta om meritpoäng, antagningspoäng och betyg inför gymnasievalet för dig som går på högstadiet.

Senast uppdaterad: 4 april 2024

Tjej som tänker på en bänk i skolan

Vad är meritpoäng på högstadiet?

Meritpoäng är ett annat ord för meritvärde. Detta värde är summan av dina betygspoäng. Betygspoäng är ett nummer som motsvarar ditt bokstavsbetyg i ett grundskoleämne. Exempelvis är betygspoängen för betygen A och C, 20 respektive 15.

Här är alla betygspoäng:

  • A = 20
  • B = 17,5
  • C = 15
  • D = 12,5
  • E = 10

Genom att slå ihop alla betygspoäng för alla dina 17 eller 16 bästa ämnen kan du räkna ut ditt meritvärde. Du kan också använda vår meriträknare för att snabbt se ditt meritvärde. Dessutom kan du se vilka gymnasieprogram du är behörig till och vad din och andras grundskola har i snittmerit.

Vad menas med antagningsgräns?

En antagningsgräns är det meritvärde som den sista som kom in på en gymnasial inriktning eller program hade. Till exempel om 100 elever kom in på ekonomiprogrammet inriktning juridik på en skola och den elev med lägst meritvärde av de som kom in hade 220 i merit blir antagningsgränsen 220.

Om antagningsgränsen på Ednia visar 120 eller 80 brukar det innebära att alla kom in på utbildningen. Tänk på att antagningsgränserna varierar från år till år och det går inte veta vad antagningsgränsen kommer vara i förhand. Antagningsgränserna som Ednia redovisar är alltid de senaste från slutantagningen.

Vad betyder det att utbildningen har X i median?

Du har säkert lärt dig på matematiken att medianen i en ordnad sats är den mellersta siffran om satsens storlek är udda eller snittet av de två mellersta siffror om den är jämn. Om 3 elever kom in med 120, 140 och 150 merit är medianen för den utbildningen 140. Om 4 elever med 280, 300, 310 och 320 merit kom in blir medianen 305 eftersom (300 + 310) / 2 = 305.

Vad är det högsta meritvärdet man kan få?

I högstadiet går det maximalt att få 340 i meritpoäng. Det betyder att eleven har fått A i 17 ämnen. Om du inte har läst moderna språk, modersmål eller c-språk är det högsta meritvärdet 320.

Vad är det lägsta meritvärdet?

Det lägsta meritvärdet man kan få efter grundskolan är 0. Det minsta meritvärdet man kan få för att bli behörig till gymnasiet är 80. För att vara behörig till ett yrkesförberedande program krävs godkänt i matematik engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt 5 ytterligare ämnen.

Det lägsta meritvärdet för högskoleförberedande program är 120. Då krävs det att du har godkänt i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt 9 ytterligare ämnen. Vissa program kräver att du har godkänt i specifika ämnen.

Här är vad som gäller för alla högskoleförberedande program:

Vill du kolla vilka program du är behörig till? Använd vår meriträknare och se ditt meritvärde samt vilka program till är behörig till.