Guide

Vad som krävs för att komma in på samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett populärt högskoleförberedande program på gymnasiet med tre inriktningar. För att kunna söka hit krävs det godkända betyg i specifika ämnen från grundskolan.

Senast uppdaterad: 4 mars 2024

Flygfoto av naturhistoriska riksmuseet på Norra Djurgården i Stockholm

Bild: Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Detta program ger dig goda möjligheter att studera vidare direkt efter gymnasiet särskilt inom samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar, läs mer om behörigheterna man får av programmet här.

Samhäll och ekonomi är närma besläktade eftersom de har många gemensamma kurser. Däremot har samhäll fler kurser inom samhällsvetenskap som till exempel filosofi och psykologi. Dessutom finns tre inriktingar av programmet: beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation. Därmed passar detta program för dig som gillar SO-ämnen.

Hur kommer jag in på samhäll?

Det minsta kravet för att komma in på natur är godkänt (minst betyget E) i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i religion, samhällskunskap, geografi och historia dessutom behöver du godkänt i 5 ytterligare ämnen. Totalt behöver du minst godkänt betyg i 12 ämnen.

Samhällsvetenskapsprogrammet brukar ha högt söktryck och därmed kan många skolor ha höga antagningsgränser. Du kan se vilka gymnasier du kommer in på samt vilka program du är behörig till genom att räkna ut ditt meritvärde.