ProCivitas Privata Gymnasium Malmö i Malmö
ProCivitas Privata Gymnasium Malmö i Malmö
ProCivitas Privata Gymnasium Malmö i Malmö

1 / 4

ProCivitas Privata Gymnasium Malmö

Fristående ·

Södra Neptunigatan 8, Malmö

Högskolestudier

Var eleverna på ProCivitas Privata Gymnasium Malmö studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från ProCivitas Privata Gymnasium Malmö de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   31 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   17 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   11 %

  • Juristprogrammet

   9 %

  • Läkarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   2 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   1 %

  • Socionomprogrammet

   1 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  317.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  317.5

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  275

  Samhällsvetenskap

   

  282.5

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  302.5

  Juridik

   

  315

  Om

  ProCivitas Privata Gymnasium Malmö är ett gymnasium i Centrum i Malmö som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för ProCivitas Privata Gymnasium Malmö var mellan 275 och 317,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 317,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  85/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  A-B(18)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  98%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  90%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,4

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 220 svar, 87 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,7

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  7,1

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  726 elever

  Könsfördelning

  61 % tjejer

  39 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  67 %

  Jobbar

  13 %

  Annat

  20 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  80 %

  Jobbar

  13 %

  Annat

  7 %

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  ProCivitas Privata Gymnasium Malmö drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Klara Teoretiska Gymnasium Malmö och Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Söderport.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.