LBS Kreativa Gymnasiet Malmö i Malmö

LBS Kreativa Gymnasiet Malmö

Fristående ·

Friisgatan 17, Malmö

Högskolestudier

Var eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Malmö studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Kreativa Gymnasiet Malmö de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   33 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   25 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   8 %

  • Förskollärarprogrammet

   8 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   8 %

  Program

  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  192.5
  Informations- och medieteknik 
  120
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 
  162.5
  Estetik och media 
  120

  Om

  LBS Kreativa Gymnasiet Malmö är ett gymnasium i Södra innerstaden i Malmö som har programmen teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Malmö var mellan 120 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  65/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  -

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  82%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 57 svar, 80 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,7

  Trygghet

  8,7

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  237 elever

  Könsfördelning

  27 % tjejer

  73 % killar

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  LBS Kreativa Gymnasiet Malmö drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är NTI Gymnasiet Malmö och Rytmus Malmö.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.