Gymnasieskolan Gripen

Fristående ·

Skeppsbyggaregatan 9, Malmö

Högskolor

Var eleverna på Gymnasieskolan Gripen studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Gymnasieskolan Gripen de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  45 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  19 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  6 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  6 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  3 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

Och ytterligare en högskola

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  19 %

 • Ämneslärarprogrammet

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

 • Förskollärarprogrammet

  10 %

 • Socionomprogrammet

  10 %

 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  10 %

 • Juristprogrammet

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Grundlärarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  3 %

Och ytterligare en utbildning

Program

Om

Gymnasieskolan Gripen är ett gymnasium i Västra hamnen i Malmö som har programmen samhälle, ekonomi och estet. Antagningspoängen 2023 för Gymnasieskolan Gripen var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

47/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

64%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

58%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 29 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

6,3

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

4,7

Antal elever på skolan

148 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  45 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  19 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  6 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  19 %

 • Ämneslärarprogrammet

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

Plats

Skolägare

Gymnasieskolan Gripen AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Gymnasieskolan Gripen drivs av Gymnasieskolan Gripen AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.